Clix Sense  От 2017 година сайта вече не спада към PTC индустрията , а вече в него е възможно само решаването на анкети и изпълнението на задачи, което естествено се заплаща.  Clix Sense  беше един от най старите PTC сайтове. Това което го отличаваше от  NeoBux, ProBux  и другите е че тук липсваше възможността за покупка на реферали , а беше възможно да имате само директни реферали. Разбира се за сметка на това цените за кликванията от директните реферали бе по висока , а и се кредитираха всички техни кликвания. За съжаление поради проблеми със PayPall сайта прекрати дейността си като PTC.

 В Clix Sense се показват 4 вида реклами:
Micro/3 секунди/      -$0,001
Mini/3 секунди/        -$0,003
Standard/3 секунди/ -$0,01
Extended/3 секунди/-$0,02
Цените на рефералните кликове , които получавате зависи от вида на акауната ви. В Clix Sense има 2 вида - Standard и Premium. Първият е безплатен и се получава при регистрацията , а надграждането до Premium ще ви струва $17. Ползите са следните:
Upgrade Benefits
STANDARD
PREMIUM
Guaranteed Ads Daily
1
4
Welcome Ad Credits
none
1000
ClixGrid Chances
30
60
Minimum Cashout
$8.00
$6.00
ClixGrid Timer
10 sec
5 sec
Pay per Click
$0.001 to $0.02
$0.001 to $0.02
Pay per Referral Click
$0.0002 to $0.004
$0.0004 to $0.008
Signup Commissions
none
$0.50 after referral earns
 $1.00 on PTC clicks
Upgrade Commissions 
$2.00 per upgraded direct referral
-$2.00 per upgraded 
direct referral +
-$1.00 per upgrade through

 7 more tiers
Sales Commissions
10% up to $1.00 per purchase
10% up to $2.00 per purchase
(Ad Credits and ClixGrid Purchases)
limited at $50 per referral
limited at $100 per referral
Tasks Commissions
5% per completed task
10% per completed task
Offers Commissions
5% per completed offer
10% per completed offer
Daily Checklist Bonus
5%
12%
Membership Cost
FREE
$17.00 per Year