Ebesucher

Реклама в системе обмена посетителями и обмена письмами


Ebesucher - Много добър сайт за трафик към вашите сайтове. Освен това печелите 2.010 EUR за 100 000 прегледани от вас сайта, както и от четене на писма. Преглеждането става автоматично без на се натиска никъде, просто пуснете “Открьiть серфинг” .От сайта  може да си свали и инсталирате  адон за Mozilla firefox като с негова помощ крашовете в автосерфинга ща се снижат до 0. Сайта е изключително полезен и неангажиращ. След стартирането на серфинга нямате никакви грижи, просто минимизирате браузъра и компютъра сам си работи. Не натоварва системата по никакъв начин , т.к. това си е обикновенно разглеждане на страници. Ако включите и ваш сайт в серфинга също не плащате нищо тъй като вашия компютър ще преглежда повече сайтове отколкото ще се показва вашия сайт. Сайта разполага с много езичен интерфейс сред които руски и английски.